لاله زار جنوبي- پاساژ ابهري- طبقه همكف- پلاك 221.1
  021-33114603
021-33114604
  09127633245 سعيدي
09128330374 ملكي
09378189003 تلگرام
info@hydropersian.com

فروش و قیمت انوع محصولات صنایع پتروشیمی , صنایع نفتی , صنایع راه سازی و خودروسازی در فروشگاه بزرگ هیدروپرشین