رفتن به محتوای اصلی
منو

آکومولاتور

وظیفه ی اصلی آکومولاتور هیدرولیک، انباشتن سیال تحت فشار و برگشت آن به هنگام نیاز است. چون آکومولاتور حاوی یک سیال تحت فشار است، به عنوان یک مخزن فشار عمل کرده و باید برای ماکزیمم فشار کاری طبق قوانین و مقررات تست در نیرو در کشوری که قرار است نصب شود، سایز بندی شود.

 

برای جبران حجم و انباشت انرژی، سیا توسط یک وزن یا یک فنر ی یک گاز متراکم شده پیش بارگذاری می شود.در ییشتر سیستم های هیدرولیک که از آکومولاتورهای گازی استفاده می کنند، یک جزء جداکننده بین گاز وسیال وجود دارد. بسته به نوع جزء جداکننده، سه وع آکومولاتور تیوبی، پیستونی و دیافراگمی داریم.
آکومولاتورهای با جزء جداکننده، شامل یک ناحیه ی سیتل، یک ناحیه ی گازی و یک جزء جداکننده می باشد. ناحیه ی سیال در ارتباط با مدار است. با افزایش فشار، یک حجم معینی از سیال وارد آکومولاتور شده و گاز را متراکم می کند.

 

در سیستم های هیدرولیک، از آکومولاتورهای زیر همراه با یک جزء جداکننده استفاده می شود:
• آکومولاتورهای تیوبی
• آکومولاورهای پیستونی
• آکومولاتورهای دیافراگمی

بستن جستجو

سبد خرید

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو
تماس با ما