مشاهده محصولات (کلیک کنید)

شیرکنترل جهت اسپولی

نمایش 1–16 از 28 نتیجه

شیرکنترل جهت اسپولی

درون شیر کنترل جهت یک اسپول استوانه ای شکل وجود دارد. این اسپول می تواند در درون یک استوانه که در بدنه شیر هیدرولیک ماشین شده حرکت رفت و برگشتی داشته باشد .

شایان ذکر است که در روی بدنه استوانه ای شکل اسپول ، به فاصله های معّین، شیارهائی گرد ماشین کاری شده، و در هر زمان که این شیارها در مقابل دهانه بدنه شیر هیدرولیک قرار میگیرند، تشکیل کانال ارتباطی یا یک مسیر باز را می دهند، و در هر زمان که بخش ماشینی نشده در مقابل دهانه های شیر هیدرولیک قرار گیرند، کانال عبور جریان مسدود می شود.

هر زمانیکه ﺑﺮﮔﺸﺖ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜ ضرری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، در جهت ﺟﺮﻳﺎن روﻏﻦ از ﺷﻴﺮ ﻫﺎی ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ بهره می گیرند وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ این اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺒﻮر روﻏﻦ را در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ بوجود آورده و از ﺣﺮﻛﺖ آن در مسیرﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی می ﻜﻨﺪ.

ازخصوصیت های دیگر ﺷﻴﺮ یکطرفهاینست که ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺪار ﻫﻴﺪروﻟﻴک بکار گرفته می شود. و همچنین اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻳک ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر هیدرولیکی را ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﻛﻨﻨﺪ.

شیرهای کنترل جهت هیدرولیکی اسپولی، نوعی از شیرهای کنترل مسیر هستند که در دو برندRexroth , Hawe توسط هیدروپرشین قابل تامین می باشند.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید