رفتن به محتوای اصلی
منو

شیرهای هیدرولیک

یکی از مهم ترین و تاثیر گذارترین اجزای سیستم هیدرولیک می باشد و به عنوان یک جزء فرمان دهنده ی سیستم هیدرولیکی محسوب می شود.با شیرهای هیدرولیک می توان مسیر کرکت سیال تغییر داد (شیرهای دایرکشنال یا کنترل جهت)، دبی سیستم را کنترل کرد(شیرهای کنترل دبی یا فلو کنترل)، فشار سیستم هیدرولیکی را کنترل کرد( رلیف ولو یا کنترل فشار).اینها برجسته ترین وظایفی است که یک شیر هیدرولیکی می تواند انجام دهد. از ابعاد دیگر نیز می توان شیرهای هیدرولیکی را تفکیک کرد. چنانچه دسته¬بندی شیرهای هیدرولیکی براساس نوع اِلمان درونی باشد، در آنصورت، به انواع زیر گروه¬بندی می شوند:

• شیرهایی با اِلمان از نوع پاپیت
• شیرهایی با اِلمان از نوع پیستون
• شیرهایی با اِلمان از نوع ساچمه
• شیرهایی با اِلمان از نوع اسپول
چنانچه دسته¬بندی شیرهای هیدرولیک براساس نوع تحریک شدن و به کار افتادن باشد، در آنصورت به انواع شیرهای هیدرولیکی ذیل گروه بندی میشوند
• شیرهای هیدرولیکی از نوع بادامکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع اهرمی دستی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع مکانیکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع الکتریکی
• شیرهای هیدرولیکی از نوع مجهز به مدار فرمان
• شیرهای هیدرولیکی از نوع ترکیبی از موارد بالا
چنانچه دسته¬بندی براساس تعداد مسیر عبور جریان روغن باشد، در آنصورت مثلا به انواع، دو راهه، سه راهه یا چهارراهه تقسیم می¬گردد.

بستن جستجو

سبد خرید

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو
تماس با ما