رفتن به محتوای اصلی
منو

فشارشکن هیدرولیک

شیر فشارشکن هیدرولیک

، کاربردهای متنوع و گوناگون شیر فشارشکن هیدرولیک نظیر:

• ثابت نگهداشتن حداکثر فشار روغن در سیستم
• تنظیم فشار روغن برای شاخه هایی از سیستم که نیاز به فشار کمتری دارند.
• بهره برداری در فعالیتهائی که لازمه آنها “تغییر در فشار کارکرد” میباشد.
ویژگیهای مشترک انواع شیرهای کنترل فشار:
• این شیرها، براساس تعادلی که بین فشار روغن و نیروی فنر، حاصل میشود عمل می¬کنند.
• این شیرها در گروه شیرهائی با “وضعّیت پذیری نامحدود” هستند.
• این شیرها را بصورت متداول، یا بانوع اتصال شان یا با اندازه و ظرفیت شان و یا با دامنه فشار کارکردشان، دسته بندی می¬کنند.
• این شیرها را بر مبنای وظیفه شان نامگذاری می نمایند، نظیر “شیر فشارشکن” ، “شیر ترتیبی” ، “شیر قطع کننده جریان” و نظایر آن. دو گروه بسیار مهّم در میان آنان وجود دارد، که عبارتند از:

الف- شیرهای فشار شکن که با نیروی فنر بسته میشوند و با نیروی روغن باز می شوند.
ب- شیرهای کاهنده فشار که با نیروی فنر باز میشوند و با نیروی روغن بسته میشوند.
• تمام شیرهای کنترل فشار، ازنوع شیرهای “دوراهه” بوده وهمواره درحالت نرمال وغیرفعاّل خود یا “بسته کامل” و یا “باز کامل” میباشند.

بستن جستجو

سبد خرید

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو
تماس با ما