رفتن به محتوای اصلی

پمپ دنده ای خارجی

پمپ دنده ای خارجی دارای خصوصیاتی می باشد که می توان به پایین بودن تلرانسش اشاره کرد.این نوع پمپ دنده ای هیدرولیکی دارای یک شافت می باشد که پمپ دنده ای را از دو طرفش حمایت می کند.اگر می خواهیم از قدرت و فشار بالا و همچنین سرعت عملکرد زیاد بهره ببریم باید از پمپ دنده ای خارجی استفاده کنیم.این نوع پمپ نسبت به هر نوع آلودگی و غبار حساسیت کمی بخرج می دهدو از این حیث برتر است.اگر می خواهید حجم کمی از انتقالات را صورت دهید پمپ هیدرولیکی دنده ایخارجی گزینه مناسبی برای فعالیت شما است.در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها به سیستم محرکه متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد.با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی, روغن به فضای بین چرخ دنده ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می شود.لقی بین پوسته و دنده ها در اینگونه پمپ ها حدود 0.025 mm می باشد.افت داخلی جریان به خاطر نشت روغن در فضای موجود بین پوسته و چرخ دنده است که لغزش پمپ (Pump Slippage) نام دارد و سبب می گردد که مقدار جریان واقعی پمپ همواره از میزان جریان تئوری کمتر گردد. نشتی داخلی در اثر بالا رفتن فشار در خروجیافزایش یافته و موجب کاهش بازده حجمی پمپ می گردد. مقدار بازده حجمی در سرعتهای کم و دبی های پایین مطلوب نمی باشد. لذا سرعت دوران پمپ های چرخ دنده ای بایستی به حداکثر سرعت دوران پمپ نزدیک باشد.

برگشت به بالا
×بستن جستجو
جستجو