پمپ پیستون محوری دبی ثابت

پمپ پیستونی دبی ثابت از خانواده پمپ پیستون محوری هیدرولیکی می باشد.که در دو برند Hawe , Rexroth توسط هیدروپرشین تامین می گردد.

پمپ پیستون محوری دبی ثابت,پمپ,پمپ هیدرولیک,هیدرولیک,پمپ پیستون محوری